sábado, 19 de diciembre de 2009

Comprensión lectora

Encargueille ao Orientador do colexio que medise a comprensión lectora dos nenos e nenas do colexio.
Este fin de semana entregoume os datos obtidos e podédelos ver e analizar nunha folla de cálculo á que accededes pulsando no gráfico.

A comprensión lectora media do colexio é de 5,3 xusto un pouquiño por riba da media (5)

Teñen un nivel:

  • Moi baixo...........................8%
  • Baixo................................18%
  • Moderadamente baixo...11%
  • Normal.............................38%
  • Moderadamente alto......20%
  • Alto.....................................4%
  • Moi alto..............................1%

Destes datos podemos afirmar que un 37% dos nenos e nenas do colexio teñen certas dificultades de comprensión lectora e destes un 8% as teñen moi graves.

Hai un 25 % de nenos e nenas que teñen moi boa comprensión e un 5% a teñen excelente.

A comprensión literal é a que mellor teñen e refírese a ideas e informacións explicitamente manifestas no texto. As tarefas a realizar son:
-recoñecemento de detalles
-recoñecemento das ideas principais
-recoñecemento dunha secuencia
-recoñecemento comparativo
-recoñecemento da causa e o efecto das relacións
-recoñecemento dos trazos de carácter

A reorganización é a comprensión peor e requiere que o alumno analice, sintetice e/ou organice ideas sobre a información explicitamente manifesta no texto que debe ler. As tarefas de reorganización son:
-Clasificar
-Esquematizar
-Resumir
-Sintetizar

Segundo o tipo de texto o narrativo é o que mellor entenden mentras que o poético é o que peor entende.

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.