lunes, 11 de enero de 2010

2010 Ano do Libro e da Lectura

O Consello da Xunta acordou declarar o próximo ano 2010 como Ano do Libro e da Lectura de Galicia, e invitar a todos os galegos a participar nos distintos actos que se realicen nesta celebración.
Procurouse a coincidencia do Xacobeo co Ano do Libro e da Lectura co obxecto de propiciar a complementariedade entre estas dúas celebracións. Sitúase así o libro, a nosa cultura e a nosa lingua, no marco dun acontecemento de enorme proxección exterior como é o Ano Santo.

A programación exposicións, encontros e congresos, animación á lectura, difusión do libro, homenaxes, etc.

Celebrarase o centenario do nacemento de dous grandes persoeiros galegos: Gonzalo Torrente Ballester e Luís Seoane. Así mesmo, haberá actos conmemorativos dos 125 anos do pasamento de Rosalía de Castro, e homenaxes a Uxío Novoneyra, poeta ao que a Real Academia Galega lle dedica o ano 2010.

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.