jueves, 2 de diciembre de 2010

Comprensión lectora

Como o ano pasado o Orientador mediu mediante a proba ACL a comprensión lectora dos nenos e nenas do colexio.
Pica no gráfico para ver os resultados 
A comprensión lectora media do colexio é de 4,8 xusto un pouquiño máis baixo da media (5)


Teñen un nivel:
  • Moi baixo...........................14%
  • Baixo..................................13%
  • Moderadamente baixo.........16%
  • Normal...............................40%
  • Moderadamente alto...........13%
  • Alto.....................................1%
  • Moi alto...............................3%
Destes datos podemos afirmar que un 27% dos nenos e nenas do colexio teñen certas dificultades de comprensión lectora e destes un 14% as teñen moi graves.

Hai un 17 % de nenos e nenas que teñen moi boa comprensión e un 3% a teñen excelente.

A comprensión literal é a que mellor teñen e refírese a ideas e informacións explicitamente manifestas no texto. As tarefas a realizar son:
-recoñecemento de detalles
-recoñecemento das ideas principais
-recoñecemento dunha secuencia
-recoñecemento comparativo
-recoñecemento da causa e o efecto das relacións
-recoñecemento dos trazos de carácter

A reorganización é a comprensión peor e requiere que o alumno analice, sintetice e/ou organice ideas sobre a información explicitamente manifesta no texto que debe ler. As tarefas de reorganización son:
-Clasificar
-Esquematizar
-Resumir
-Sintetizar

Segundo o tipo de texto o narrativo é o que mellor entenden mentras que a interpretación de datos é o que peor entenden.

No hay comentarios:

Se algunha das fotografías, debuxos... que aparecen neste blog están suxeitas a dereitos de autor, póñanse en contacto con nós e serán retirados.